fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy? Część I.

Bartlomiej Achler13 kwietnia 202116 komentarzy

Jeżeli planujesz otwarcie własnego gabinetu, prędzej, czy później zadasz sobie to pytanie –   Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy? Co wybrać?

Działalność leczniczą możesz bowiem wykonywać jako:

 • podmiot leczniczy
 • praktykę zawodową

Poznaj więc najistotniejsze różnice  pomiędzy tymi formami działalności leczniczej zanim wybierzesz jedną z nich.

Artykuł podzieliłem na dwie części, a jeżeli wolisz formę audio, to zachęcam Cię do wysłuchania 12 odcinka podcastu – „Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy?”

Praktyka zawodowa lekarza

Jeżeli chodzi o praktykę zawodową lekarską, to masz tutaj kilka opcji.

 • indywidualną praktykę lekarską;
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania (wizyty domowe w miejscu przebywania pacjenta);
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską (w dziedzinie określonej posiadaną specjalizacją);
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (umowy kontraktowe, cywilnoprawne z podmiotami leczniczymi);
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (umowy kontraktowe, cywilnoprawne z podmiotami leczniczymi obejmujące świadczenia w dziedzinie określonej posiadaną specjalizacją);
 • grupową praktykę lekarską (praktyka stacjonarna w gabinecie, w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej).

Pielęgniarki i położne mają do wyboru podobne opcje.

Praktyka fizjoterapeutyczna

Z kolei fizjoterapeuci, którzy chcą działać w ramach praktyki zawodowej, mają do wyboru:

 • indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną
 • indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
 • grupową praktykę fizjoterapeutyczną

Praktykę wykonujesz osobiście

Istota praktyki zawodowej sprowadza się do tego, że lekarz/lekarz dentysta/pielęgniarka/położna/fizjoterapeuta wykonują swoją działalność osobiście. Z tego oczywiście wynikają pewne skutki, z których najistotniejszy jest taki, że praktykę zawodową mogą założyć wyłącznie osoby wykonujące te zawody medyczne.

Drugi związany jest z możliwością zatrudnienia personelu, ale o tym w drugiej części artykułu…

Podmiot leczniczy, czyli co ?

Ustawa o działalności leczniczej nie definiuje pojęcia „podmiot leczniczy”. Zamiast tego wymienia kategorie podmiotów, które mogą być podmiotami leczniczymi.

Należą do nich m.in.:

 • przedsiębiorcy – we wszystkich przewidzianych prawem formach;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • instytuty badawcze
 • fundacja i stowarzyszenia których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej.

Podstawowa różnica między praktyką zawodową a podmiotem leczniczym polega na tym, że prowadząc działalność jako podmiot leczniczy nie musisz – w przeciwieństwie do praktyki zawodowej, udzielać świadczeń zdrowotnych osobiście.

W podmiocie leczniczym świadczeń udzielasz za pomocą tzw. zakładu leczniczego – w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to po prostu ta część Twojej firmy, wydzielona organizacyjnie, w której wykonywana jest działalność lecznicza.

Tak, w dużym uproszczeniu wyglądają podstawy. Skupmy się zatem na różnicach pomiędzy tymi formami działalności

Komplet dokumentów dla podmiotu leczniczego (PAKIET)

Komplet dokumentów dla podmiotów leczniczych. Wzory z instrukcją.

Kto może założyć praktykę zawodową, a kto podmiot leczniczy?

Praktyka zawodowa przeznaczona jest tylko dla osób wykonujących określone zawody medyczne, czyli dla:

 • lekarza;
 • lekarza dentysty;
 • pielęgniarki,
 • położnej.

Oczywiście mówimy wyłącznie o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu.

Jeżeli nie wykonujesz żadnego z ww. zawodów, pozostaje Ci tylko założenie podmiotu leczniczego. W tym przypadku nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o kwalifikacje, wykształcenie, czy doświadczenie zawodowe.

Rejestracja praktyki zawodowej i podmiotu leczniczego

Zarówno praktyki zawodowe, jak i podmioty lecznicze są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. W związku z tym podlegają wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dla praktyk zawodowych prowadzą:

 • dla praktyk lekarskich – okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki,
 • dla praktyk pielęgniarskich – okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki,
 • dla praktyk fizjoterapeutycznych – Krajowa Rada Fizjoterapeutów
 • dla podmiotów leczniczych

W przypadku podmiotów leczniczych organem rejestrowym jest zawsze wojewoda właściwy dla miejsca siedziby albo zamieszkania. Czy będzie to adres siedziby, czy adres zamieszkania, to już zależy od formy prawnej Twojej działalności.

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych będzie to miejsce zamieszkania. W przypadku spółek – o właściwości organu rejestrowego będzie decydować siedziba, którą określiłeś/określiłaś w umowie spółki.

Zwróć uwagę, że o ile w przypadku praktyk zawodowych o właściwości organu rejestrowego decyduje miejsce wykonywania działalności, o tyle w przypadku podmiotu leczniczego miejsce wykonywania działalności nie ma znaczenia.

Przykładowo – jeżeli prowadzisz spółkę z siedzibą we Wrocławiu, ale miejscem udzielania świadczeń będzie np. zakład leczniczy w Łodzi, to organem rejestrowym pozostaje wojewoda dolnośląski.

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek o wpis do RPWDL podlega opłacie. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego  przez Główny Urząd Statystyczny za ubiegły rok.  Opłata jest obliczana jako procent tego wynagrodzenia: 2% dla praktyk, 10% dla podmiotów leczniczych.

W kwietniu 2021 opłata za wpis wynosi:

 • dla praktyk zawodowych – 109 złotych
 • dla podmiotów leczniczych – 542 złote

Forma prawna dla praktyki zawodowej

Skoro wspomniałem już o formach prawnych działalności, to musisz wiedzieć., że w przypadku jednoosobowych praktyki zawodowych do wyboru masz tylko jedną – jednoosobową działalność gospodarczą.

W przypadku praktyk grupowych wchodzą w grę:

 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska

W przypadku spółek partnerskich ważne jest jedno zastrzeżenie. Powiedzmy, że jesteś lekarzem i chcesz założyć spółkę partnerską jako grupową praktykę lekarską.

W takim przypadku wspólnikami lub partnerami, którzy będą udzielać świadczeń zdrowotnych w Twojej spółce będą mogli być wyłącznie lekarze podsiadający prawo wykonywania zawodu i spełniający inne warunki wynikające z ustawy o działalności leczniczej (tj. posiadający polisę OC, nie zawieszeni w prawie wykonywania zawodu). To samo zastrzeżenie dotyczy zresztą pielęgniarek, położnych, czy fizjoterapeutów.

Podmiot leczniczy – jaka forma prawna?

W przypadku podmiotów leczniczych nie ma praktycznie żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o formę prawną wykonywanej działalności. Może być to każda forma prowadzenia działalności gospodarczej;

 • jednoosobowa działalność gospodarcza;
 • spółka cywilna;
 • spółka jawna;
 • spółka partnerska;
 • spółka komandytowa, czy komandytowo akcyjna;
 • spółka z o.o.;
 • spółka akcyjna.

Nie ma w zasadzie ograniczeń co do składu osobowego, czy kwalifikacji takich podmiotów, w przeciwieństwie do praktyk zawodowych.

Wyjątek dotyczy jedynie spółki partnerskiej. KSH określa bowiem, kto może być partnerem w takiej spółce. Są to przedstawiciele wolnych zawodów, w tym m.in. lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta.

Druga część artykułu >>> tutaj

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

{ 16 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Weronika 2 listopada, 2022 o 13:11

Właśnie zakładam własny podmiot leczniczy i po przeczytaniu bloga w tym zakresie mam pytanie, czy podmiot leczniczy może zostać założony przez jednoosobową działalność fizjoterapeutyczną? Czy taki pomiot może zatrudniać inne osoby medyczne?

Odpowiedz

Bartlomiej Achler 2 listopada, 2022 o 13:35

Pani Weroniko, jak najbardziej. Na oba pytania odpowiedź jest twierdząca 🙂
Jeżeli chodzi o formę prawną, zachęcam do lektury tego wpisu >>> https://www.prawodlazdrowia.pl/forma-prawna-podmiotu-leczniczego-jaka-wybrac/ , zaś jeżeli chodzi o zatrudnienie, może przyda się Pani ten artykuł >>> https://www.prawodlazdrowia.pl/jak-zatrudnic-lekarza/ (dotyczy lekarzy, ale zasady w nim opisane dotyczą również innych zawodów medycznych, w tym fizjoterapeutów)
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Leon 17 lutego, 2023 o 15:42

Czy lekarz może wykonywać praktykę zawodową w ramach Sp. z o.o.? Czy forma Sp. z o.o. jest wyłącznie zarezerwowana dla podmiotu leczniczego (art. 4 ust. 1 DziałLeczU)?

Odpowiedz

Bartlomiej Achler 1 marca, 2023 o 16:29

Dzień dobry, ani indywidualna, ani grupowa praktyka nie mogą być wykonywane w formie spółki z o.o.
Pozdrawiam serdecznie,

Odpowiedz

Liliana 27 lutego, 2023 o 22:30

Dzień dobry,
Czy badania kliniczne komercyjne mogą być prowadzone w podmiocie nie prowadzącym działalności leczniczej?
w skrócie mówiąc: czy badania kliniczne są objęte wpisem do rejestru wojewody.
pozdrawiam serdecznie, Liliana

Odpowiedz

Bartlomiej Achler 1 marca, 2023 o 16:34

Dzień dobry Pani Liliano,
ośrodek badawczy nie musi być podmiotem leczniczym. Przepisy nie wprowadzają takiego wymogu.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Agnieszka 14 marca, 2023 o 15:46

Dzień dobry, czy mogę prowadzić podmiot leczniczy w miejscu wezwania? Czy trzeba mieć gabinet?
Jestem położną chcę założyć jednoosobową działalność gospodarczą i mieć możliwość zatrudnienia innych położnych na umowie zlecenie dlatego w RPWDL nie mogę tego zgłosić jako indywidualna ani grupowa praktyka

Odpowiedz

Bartlomiej Achler 14 marca, 2023 o 16:23

Dzień dobry Pani Agnieszko,
tak. Można zarejestrować taki podmiot. Planowana jest zmiana w przepisach nakazująca wskazanie miejsca przyjmowania wezwań oraz przechowywania dokumentacji medycznej. Natomiast nie musi być to gabinet spełniający wymagania przewidziane dla gabinetów „stacjoinarnych”.
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Asia 23 maja, 2023 o 17:15

A czy prowadząc indywidualną praktykę w miejscu wezwania można podpisać umowę cywilnoprawną np. z Panią psycholog, która ma swoją działalność w celu poprowadzenia grupy wsparcia online dla podopiecznych?

Odpowiedz

Bartlomiej Achler 23 maja, 2023 o 17:22

Pani Joanno,
jak najbardziej. Psycholog nie udziela świadczeń zdrowotnych i taka umowa będzie dopuszczalna.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Jacek 18 września, 2023 o 13:38

A na odwrót – prowadząc JDG niebędącą podmiotem leczniczym jako psycholog – czy mogę nawiązać współpracę z lekarzem psychiatrą posiadającym indywidualną praktykę lekarska na zasadzie b2b?

Odpowiedz

Bartlomiej Achler 19 września, 2023 o 14:38

Panie Jacku, generalnie tak, ale wówczas podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych musi być ten lekarz, który będzie to robił w ramach swojej praktyki lekarskiej. Co za tym idzie – to on będzie prowadził dokumentację medyczną pacjentów, to on będzie administratorem danych itd….
Jeżeli miałoby to działać pod Pańskim „szyldem” wówczas konieczne będzie założenie podmiotu leczniczego.

Odpowiedz

Wioletta 4 sierpnia, 2023 o 11:54

Dzień dobry,
Czy po przekształceniu praktyki stomatologicznej w podmiot leczniczy dotychczasowy NIP pozostaje bez zmian?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Bartlomiej Achler 4 sierpnia, 2023 o 11:59

Pani Wioletto,
tak. Oczywiście przy założeniu, że podmiot ma działać również w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

patrycja 18 sierpnia, 2023 o 13:32

Pracodawca prowadzi indywidualną praktykę zawodową. Zatrudnia pracownika na stanowisku Asystentka Stomatologiczna. Czy Pracownikowi przysługuję wynagrodzenie takie jak dla pracowników medycznych ?

Odpowiedz

Bartlomiej Achler 21 sierpnia, 2023 o 11:37

Pani Patrycjo,
przepisy dot. minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia dotyczą wyłącznie podmiotów leczniczych.
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: