fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Personel placówki medycznej – o czym pamiętać w trakcie rekrutacji?

Bartlomiej Achler26 września 2022Komentarze (0)

Personel placówki medycznejPersonel placówki medycznej to najważniejszy element tego biznesu. Rekrutacja zespołu stanowi poważne wyzwanie dla właściciela, czy menadżera placówki.

Już samo znalezienie odpowiedniej klasy specjalistów nie jest łatwe. Musisz również pamiętać o prawnych aspektach rekrutacji.

Prowadząc podmiot leczniczy masz obowiązek zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. (art. 17 u.d.l.).

Wolisz słuchać? Posłuchaj odcinka podcastu „Prawo dla zdrowia”

Świadczenia zdrowotne tylko dla zawodów medycznych

Do udzielania świadczeń zdrowotnych w swojej placówce możesz zatrudnić wyłącznie osoby wykonujące zawody medyczne.

Chodzi tu przede wszystkim o:

 • lekarza
 • lekarza dentystę
 • pielęgniarkę
 • położną
 • diagnostę laboratoryjnego
 • fizjoterapeutę
 • ratownika medycznego.

Rzecz jasna nie tylko. Nie każdy zawód medyczny ma „własną” ustawę.

Aktualnie procedowany jest również projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, która będzie regulować zasady wykonywania takich zawodów jak:

 • asystentka stomatologiczna
 • dietetyk
 • elektroradiolog
 • higienistka stomatologiczna
 • logopeda
 • masażysta
 • opiekun medyczny
 • optometrysta
 • ortoptystka
 • podiatra
 • profilaktyk
 • protetyk słuchu
 • technik dentystyczny
 • technik farmaceutyczny
 • technik ortopeda
 • technik sterylizacji medycznej
 • terapeuta zajęciowy.

Wymagania zdrowotne dla personelu placówki medycznej

Zgodnie z przepisami prawa pracy masz obowiązek skierować osobę przyjmowaną do pracy na tzw. wstępne badania lekarskie.  Jako pracodawca nie możesz dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Musisz zatem skierować każdego nowoprzyjmowanego pracownika swojej placówki na tzw. wstępne badania lekarskie. Musisz również pamiętać o wykonywaniu badań okresowych już w trakcie trwania zatrudnienia.

Jeżeli zatrudniasz personel placówki medycznej na podstawie umowy zlecenia, czy kontraktu B2B, nie musisz kierować pracowników na badania wstępne. Personel taki jednak musi wykonać badania sanitarno – epidemiologiczne.

Wynika to z przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych. W przypadku personelu medycznego ryzyko przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej jest wyższe niż przeciętne. Stąd też konieczność wykonania takich badań.

Szczepienia przeciwko COVID-19

Przepisy covidowe wprowadziły obowiązek szczepień przeciwko COVID-19.

Obowiązek ten obejmuje m.in.:

 • osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 • osoby wykonujące w podmiotach wykonujących działalność leczniczą tzw. czynności zawodowe – czyli w praktyce cały Twój personel
 • studentów kształcący się na kierunkach medycznych.

Formalne uprawnienia personelu medycznego

Zatrudniając personel medyczny musisz pamiętać o tym, żeby zweryfikować formalne uprawnienia do wykonywania zawodu. w szczególności ustal, czy dany kandydat w ogóle ma przyznane prawo wykonywania zawodu. W tym celu najprościej  będzie jeżeli zajrzysz do:

Wszystkie prowadzone są przez właściwe organy samorządów zawodowych i dostępne są online. Dokumenty, takie jak np. dyplom ukończenia studiów, dyplom specjalizacyjny oraz prawo wykonywania zawodu powinieneś dołączyć do umowy i włączyć do dokumentacji pracowniczej. Przydadzą się w trakcie kontroli z urzędu wojewódzkiego.

Unikaj dyskryminacji w rekrutacji

Niedopuszczalne jest nierówne traktowanie pracowników ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Zakaz dyskryminacji dotyczy podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. A zatem dotyczy nie tylko personelu na tzw. etacie, ale również  personelu tzw. kontraktowego, zatrudnionego na podstawie umowy B2B, czy zleceniu.

Rekrutuj zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji

Uważaj również , żeby przy rekrutacji nie dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji. Pisałem o tym w tym >> wpisie na blogu.

RODO w rekrutacji personelu placówki medycznej

Proces rekrutacji to również przetwarzanie danych osobowych kandydata.

Art. 22(1) kp.

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię, nazwisko,

2) imiona rodziców,

3) data urodzenia,

4) adres zamieszkania,

5) dane o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym (ukończonych studiach, specjalizacji, prawie wykonywania zawodu, certyfikatach i świadectwach)

Pamiętaj więc, żeby nie pobierać od kandydata zbyt wielu danych, zgodnie z zasadą minimalizacji danych. Szerszy zakres danych może być przetwarzany wyłącznie za zgodą kandydata.

Nie zapomnij też o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego z RODO.

W kolejnym wpisie przedstawię Ci możliwe formy zatrudnienia personelu placówki medycznej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: