fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy na pewno przestrzegasz prawa pacjenta do dokumentacji medycznej?

Bartlomiej Achler29 czerwca 2019Komentarze (0)

udostępnianie dokumentacji medycznejRozmawiając z właścicielami podmiotów leczniczych często słyszę, że przestrzeganie praw pacjenta traktują oni priorytetowo. Szkolą personel, opracowują procedury mające zminimalizować ryzyko naruszeń…

Gdy jednak przyjrzeć się bliżej praktyce, okazuje się, że nie jest już tak różowo. W trakcie przeprowadzanych przeze mnie audytów prawnych wychodzą różne „kwiatki”.

Jednym z najczęściej naruszanych praw pacjenta jest prawo do dokumentacji medycznej. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak uniknąć najczęstszych błędów związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej.

Jaka opłata za dokumentację medyczną?

Spora grupa naruszeń prawa wiąże się z pobieraniem zbyt wysokich lub w ogóle nienależnych opłat od pacjentów. Pamiętaj zatem:

  • nie pobieraj opłat za wydanie dokumentacji medycznej w oryginale;
  • pierwszą kopię dokumentacji medycznej udostępniaj bez opłat (więcej na ten temat tutaj)
  • jeżeli wydanie dokumentacji podlega opłacie – nie przekraczaj ustawowych limitów wysokości opłat (nie doliczaj więc na przykład kosztów wysyłki)

Nie można z regulacji maksymalnej wysokości opłat (…) wywodzić, że nie obejmuje ona kosztów udostępnienia np. przez przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego. Wyrok WSA w Warszawie, z 29.01.2018 r.

O jakich limitach mowa?

Maksymalna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej – stan na III kwartał 2019 r.

  • wydanie odpisu lub wyciągu – maksymalnie 9,90 PLN brutto za stronę;

  • wydanie kopii lub wydruku – maksymalnie 0,35 PLN brutto za stronę;
  • wydanie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych – 1,98 PLN brutto

 

Wniosek o dokumentację medyczną – w jakiej formie?

O czym jeszcze powinieneś pamiętać, jeśli nie chcesz mieć na głowie Rzecznika Praw Pacjenta?

  • pacjent nie musi wskazywać celu udostępnienia dokumentacji medycznej (nieważne, czy chce sobie poczytać do poduszki, czy chce Cię pozwać – nie powinno Cię interesować);
  • nie wymagaj pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji (pacjent może zażądać dokumentacji w każdej formie – ustnie, mailowo, telefonicznie, na piśmie.);
  • jeżeli pacjent chce kogoś upoważnić do dostępu do dokumentacji medycznej – nie wymagaj, aby to upoważnienie miało formę pisemną

Udzielenie upoważnienia przez złożenie oświadczenia w formie ustnej, a utrwalonego w formie pisemnej przez pracownika w odpowiedni sposób, zabezpiecza prawa pacjenta. (NSA, wyrok z 19.04.2016 r.)

Termin na udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępniaj dokumentację medyczną najszybciej, jak to możliwe (nie możesz z góry określić, że wydanie dokumentacji nastąpi np. w terminie 7 dni).

Indywidualne przypadki koniecznego wydłużenia terminu udostępnienia dokumentacji medycznej nie dają podstaw do wyprowadzenia odstępstwa od regulacji powszechnie obowiązującej przyznającej prawo do udostępnienia bez zbędnej zwłoki. (NSA, wyrok z 12.12.2017 r.)

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej – nie komplikuj!

Opracowując procedury udostępniania dokumentacji medycznej, podmioty lecznicze wprowadzają pewne rozwiązania w interesie pacjenta.  Na przykład wymóg formy pisemnego wniosku o wydanie dokumentacji bywa uzasadniany tym, że pacjent ma „podkładkę”, że taki wniosek złożył. Teoretycznie więc w interesie pacjenta powinno być, że będzie miał dowód złożenia wniosku.

Tyle tylko, że pacjent wcale takiego dowodu może nie potrzebować. Chce dostać dokumentację i koniec. Każdy zbędny formalizm stanowi utrudnienie dostępu do dokumentacji medycznej.

Skutek bywa często odwrotny od zamierzonego, a konsekwencje zainteresowania Rzecznika Praw Pacjenta mogą być kosztowne…

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: