fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Digitalizacja dokumentacji medycznejJuż od 1 stycznia 2021 r. podstawową formą prowadzenia dokumentacji medycznej stanie się postać elektroniczna. W związku z tym być może wybrałeś już system do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej? Może nawet rozpocząłeś już skanowanie dokumentacji medycznej, którą do tej pory prowadziłeś w wersji papierowej?

Co jednak zrobić z dotychczasową dokumentacją papierową? Czy możesz ją tak po prostu zniszczyć zaraz po zeskanowaniu?

Nie bardzo…

Okresy przechowywania dokumentacji medycznej

Zacznijmy od tego, że prawo wymusza na Tobie przechowywanie dokumentacji medycznej przez pewien określony czas. I to jest oczywiście zrozumiałe. Co więcej – jest to zarówno w interesie Twoim, jak i Twoich pacjentów.

Jak wiesz, okresy przechowywania dokumentacji medycznej wynoszą:

 • 30 lat w przypadku:
  • zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników;
 • 10 lat w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją;
 • 5 lat w przypadki skierowań na badania lub zleceń;
 • 2 lata w przypadku skierowań lub zleceń, gdy pacjent się nie stawił;
 • 22 lata – w przypadku dzieci do 2 roku życia;
 • 20 lat – we wszystkich pozostałych przypadkach.

Dopiero po upływie tych okresów możesz dokumentację zniszczyć. Nie oznacza to jednak, że przez cały ten okres musisz przechowywać dokumentację papierową. Przepisy dają Ci pewną opcję, którą możesz wykorzystać.

Skanowanie dokumentacji medycznej

Papierową dokumentację medyczną możesz zgodnie z prawem zdigitalizować.  Innymi słowy możesz zeskanować posiadaną dokumentację medyczną prowadzoną w formie papierowej.

Taka zeskanowana dokumentacja medyczna będzie równoważna oryginałowi. A najlepsze jest to, że po zeskanowaniu dokumentacji, papierowy oryginał będziesz mógł zniszczyć. Całkiem atrakcyjna opcja ?

Ale uważaj – to nie takie proste, jak wygląda.

Jak legalnie zdigitalizować dokumentację medyczną?

Samo skanowanie dokumentacji medycznej nie jest jakimś szczególnym wyzwaniem. Jednak, żeby miała ona moc prawną oryginału, musisz spełnić kilka warunków.

Po pierwsze – po zeskanowaniu dokumentacji, musisz ją podpisać:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym,
 • podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego).

Podpisać zeskanowaną dokumentację medyczną może wyłącznie osoba upoważniona do „potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej”.

Jeżeli więc nie będziesz podpisywać dokumentacji osobiście, zadbaj o to, by osoba podpisująca skany w Twoim imieniu miała do tego odpowiednie upoważnienie.

Poinformuj pacjenta

Po drugie – o zeskanowaniu dokumentacji medycznej musisz zawiadomić pacjenta. To jednak nie wszystko.

Musisz też poinformować pacjenta o tym, że ma on możliwość odebrania dokumentacji papierowej w oznaczonym terminie. Pamiętaj, że termin ten nie może być krótszy niż rok od otrzymania tej informacji przez pacjenta.

Dokumentację papierową może odebrać nie tylko sam pacjent ale również jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta.

Kiedy możesz zniszczyć dokumentację papierową?

Jeżeli wykonałeś wszystkie te kroki, czyli:

 1. Zeskanowałeś dokumentację medyczną;
 2. Poinformowałeś pacjenta o digitalizacji dokumentacji;
 3. Wyznaczyłeś pacjentowi co najmniej roczny termin na odebranie dokumentacji papierowej

… a dokumentacji papierowej nikt z osób upoważnionych nie odebrał – możesz ją wreszcie zniszczyć.

Tylko pamiętaj, że musisz to zrobić tak, żeby niemożliwa była identyfikacja pacjenta.

Ale to już chyba wiesz ?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

Gabinet w mieszkaniu. Czy to legalne?

Bartlomiej Achler04 grudnia 202017 komentarzy

gabinet w lokalu mieszkalnymDecyzja podjęta. Chcesz rozpocząć działanie na własny rachunek. Zakładasz gabinet. Na początek jako indywidualna praktyka lekarska – ta teoretycznie uproszczona forma działalności leczniczej.

I pierwszy dylemat na początek. Czy możesz otworzyć gabinet w mieszkaniu? Masz wolny lokal mieszkalny i niespecjalnie uśmiecha Ci się wynajmowanie lokalu użytkowego.

Czy jednak założenie gabinetu lekarskiego w prywatnym mieszkaniu jest zgodne z prawem?

Jakie warunki powinien spełniać lokal na gabinet?

Ustawa o działalności leczniczej jest – jak to z ustawami często bywa – dość ogólnikowa, jeśli chodzi o kwestie lokalowe. Jednoznacznie jednak mówi, że pomieszczenia, w których zamierzasz prowadzić swój gabinet, powinny

„odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych”

O jakie wymagania chodzi?

Są to przede wszystkim wymogi ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne.

Jaki lokal dla praktyki lekarskiej?

Lokal, w którym będziesz prowadzić swoją praktykę lekarską powinien być wyposażony w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych przez Ciebie świadczeń zdrowotnych.

Jeżeli wykonujesz swoją działalność w ramach praktyki zawodowej, możesz prowadzić swój gabinet w lokalu mieszkalnym. Żeby nie było jednak zbyt różowo prowadzenie gabinetu w mieszkaniu jest obwarowane pewnymi warunkami.

Przede wszystkim musisz pamiętać o wyodrębnieniu swojego gabinetu od tych pomieszczeń, które są zajmowane przez innych użytkowników lokalu (o ile oczywiście ktoś oprócz Ciebie korzysta z lokalu).

O czym pamiętać zakładając gabinet w mieszkaniu?

Szczegółowe wymagania, jakie powinieneś spełnić jeśli chcesz prowadzić swój gabinet w mieszkaniu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2019 r.

Przede wszystkim musisz pamiętać, że lokal musi mieć faktyczną możliwość udzielania w nim świadczeń. Innymi słowy – musi być na tyle duży i „ustawny”, że będziesz w stanie ustawić w nim sprzęt i urządzenia, z których korzystasz w swojej działalności.

Musisz też wydzielić pomieszczenie na składowanie bielizny czystej oraz bielizny brudnej (tzw. brudownik) oraz miejsce na odpady. Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku praktyk zawodowych może być to jedno pomieszczenie.

Nie zapomnij też o miejscu na przechowywanie środków czystości.

Oczywiście musisz też pamiętać, ze wymogi zawsze należy dostosować doi rodzaju i zakresu prowadzonej działalności i mogą się one różnić. Te, które wymieniłem, to absolutne minimum.

Regulamin organizacyjny dla indywidualnej praktyki zawodowej

Regulamin organizacyjny dla Twojej praktyki zawodowej. Wzór z instrukcją.  

Meble i podłogi w gabinecie

To wydaje się oczywiste, ale pamiętaj, że podłogi w gabinecie muszą nadawać się do mycia i dezynfekcji (nie dotyczy np. gabinetów psychiatrycznych).

Pewnym bonusem dla gabinetów prowadzonych w mieszkaniach jest natomiast to, że nie musisz zwracać uwagi, aby meble w lokalu nadawały się do mycia i dezynfekcji.

Gabinet w lokalu mieszkalnym – nie dla podmiotów leczniczych

Jeżeli dysponujesz lokalem mieszkalnym, albo masz kłopot ze znalezieniem odpowiedniego lokalu użytkowego, prowadzenie gabinetu w mieszkaniu jest całkiem sensownym pomysłem. Pamiętaj jedynie o spełnieniu podstawowych wymogów przestrzennych i sanitarnych, a żadne kontrola nie będzie Ci straszna ?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej jest obowiązkowym aktem wewnętrznym określającym funkcjonowanie Twojego gabinetu. Oczywiście, jeżeli wykonujesz działalność w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej.

Jeśli natomiast działasz jako podmiot leczniczy, odsyłam Cię do tego wpisu.

Wbrew powszechnemu przekonaniu nie tylko podmioty lecznicze muszą posiadać regulamin.  Jeżeli swój gabinet prowadzisz w ramach praktyki zawodowej (indywidualnej lub grupowej) również musisz ustalić regulamin organizacyjny dla swojego gabinetu.

Co powinien zawierać regulamin organizacyjny praktyki zawodowej?

Jeżeli wykonujesz działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej (np. lekarskiej, pielęgniarskiej, czy fizjoterapeutycznej), to regulamin organizacyjny Twojego gabinetu powinien zawierać:

 • firmę;
 • cele i zadania;
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej (o ile pobierasz opłaty za jej udostępnienie);
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotne.

Jeżeli prowadzisz monitoring wizyjny pomieszczeń ogólnodostępnych również powinieneś to określić w regulaminie.

Pamiętaj, że regulamin organizacyjny praktyki zawodowej jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie sprawdzi organ rejestrowy prowadząc kontrolę Twojej działalności.

Regulamin organizacyjny dla indywidualnej praktyki zawodowej

Regulamin organizacyjny dla Twojej praktyki zawodowej. Wzór z instrukcją.  

Jak formalnie wprowadzić regulamin organizacyjny praktyki zawodowej?

Regulamin organizacyjny jest ustalany przez kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W przypadku zdecydowanej większości gabinetów dla formalnego zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej wystarczy podpis kierownika (właściciela) pod tekstem regulaminu. Dotyczy to działalności prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych.

W przypadku, gdy prowadzisz praktykę grupową i działasz w  formie spółki (cywilnej, jawnej lub partnerskiej) ustalenie regulaminu organizacyjnego wymaga uchwały wspólników. Zajrzyj więc do swojej umowy spółki, żeby ustalić właściwy tryb ustalenia regulaminu organizacyjnego dla Twojego gabinetu.

Gdzie umieścić regulamin organizacyjny?

Nie musisz upubliczniać całego regulaminu. Do wiadomości pacjentów musisz podać jedynie:

 • informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej ( o ile je pobierasz),
 • wysokość opłat za świadczenia udzielane odpłatnie.

Wystarczy, jeżeli informacje te wywiesisz w poczekalni lub recepcji. Jeżeli masz swoją stronę internetową – powinieneś te informacje zamieścić również na stronie www.

Kiedy praktyka zawodowa nie musi mieć regulaminu?

Niektóre indywidualne praktyki zwolnione są z obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego. Dotyczy to:

 • lekarzy oraz pielęgniarek wykonujących działalność jako praktykę indywidualną wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
 • fizjoterapeutów wykonujący indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Co w przypadku przekształcenia praktyki zawodowej w podmiot leczniczy?

Jeżeli zdecydujesz się przekształcić swoją praktykę zawodową w podmiot leczniczy, nie zapomnij dostosować swojego regulaminu do nowej formy prowadzonej działalności. Regulamin podmiotu leczniczego musi bowiem spełnić nieco surowsze wymogi, niż regulamin praktyki zawodowej. Zajrzyj tutaj, po więcej szczegółów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

Jaki program do dokumentacji medycznej?

Bartlomiej Achler21 listopada 2020Komentarze (0)

W kwietniu 2020 roku Minister zdrowia wydał nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej. Najważniejszą zmianą wynikającą z nowych przepisów jest wprowadzenie zasady, że dokumentacja medyczna może być prowadzona tylko w postaci elektronicznej.

Jak to z zasadami bywa, tak i od tej są wyjątki. Informatyzacja jest jednak nieuchronna.

Do końca 2020 roku możesz prowadzić dokumentację na starych zasadach, jednak już od 1 stycznia 2021 roku powinieneś mieć zapewnioną możliwość prowadzenia jej postaci elektronicznej.

Jaki program do dokumentacji medycznej wybrać dla siebie?

Program do prowadzenia dokumentacji medycznej

Rynek dostawców oprogramowania dla małych, średnich i tych największych podmiotów leczniczych stale się rozwija. Jeżeli jesteś właścicielem małego gabinetu lub przychodni, masz naprawdę niezły wybór, jeżeli szukasz systemu do zarządzania gabinetem. Oczywiście większość z nich zapewnia również prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

O czym musisz pamiętać wybierając program do prowadzenia dokumentacji medycznej dla Twojego gabinetu?

Obowiązki podmiotu leczniczego

Bezpieczeństwo to priorytet. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej musi być odpowiednio zabezpieczona, a to oznacza, że:

 • może być dostępna wyłącznie dla osób uprawnionych;
 • zastosujesz odpowiednie (skuteczne) metody i środki jej ochrony.

Mówiąc o metodach i środkach ochrony dokumentacji medycznej, musisz pamiętać, że to Ty jesteś odpowiedzialny za ich wdrożenie i stosowanie. To Ty zatem powinieneś:

 • systematycznie szacować ryzyka zagrożeń,
 • opracować i stosować procedury zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania,
 • stosować adekwatne środki bezpieczeństwa,
 • na bieżąco kontrolować organizacyjne i techniczno-informatyczne sposoby zabezpieczenia, a także okresowego dokonywać oceny ich skuteczności,
 • przygotować i realizować plany przechowywania dokumentacji w długim czasie.

Co powinien zawierać program do prowadzenia dokumentacji medycznej?

Część Twoich zadań związanych z bezpieczeństwem dokumentacji medycznej jest ściśle związana z systemem informatycznym, z którego będziesz korzystać do jej prowadzenia.

Program do prowadzenia dokumentacji medycznej powinien zapewniać:

 • integralność treści dokumentacji i metadanych;
 • stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
 • wymagalność identyfikacji osoby sporządzającej dokumentację oraz dokonującej wpisu lub innej zmiany i zakresu dokonanych zmian w dokumentacji lub metadanych;
 • informację o czasie sporządzenia dokumentacji oraz dokonania wpisu lub innej zmiany;
 • oznaczenia osób udzielającej świadczeń;
 • prowadzenie i udostępnianie dokumentacji w dopuszczalnych formatach i standardach ;
 • możliwość wydruku dokumentacji;
 • opcję eksportu całości danych w sposób umożliwiający odtworzenie ich w innym systemie teleinformatycznym.

Gdy dodasz do tego jeszcze konieczność zapewnienia aktualizacji oprogramowania, masz już minimalną listę elementów, które powinien zawierać Twój program do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Upewnij się, że system, który zamierzasz zakupić, zawiera wszystkie te funkcjonalności.

Integracja z P1 i raportowanie zdarzeń medycznych

Nie zapomnij również o konieczności integracji oprogramowania z systemem P1. Jest to Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Kojarzysz zapewne takie pojęcia, jak „Internetowe Konto Pacjenta”, e-recepta, czy e-skierowanie? To wszystko jest związane z P1 jako element informatyzacji ochrony zdrowia.

Od 1 lipca 2021 r. dojdzie kolejny obowiązek tj. obowiązek raportowania zdarzeń medycznych do Systemu Informacji Medycznej. Obejmie on zarówno podmioty lecznicze, jak i praktyki zawodowe. Nie będzie również miało znaczenia, czy masz kontrakt z NFZ, czy też udzielasz tylko świadczeń komercyjnych.

Zastanawiając się, jaki program do dokumentacji medycznej wybrać, zapytaj o integrację z P1. Powinno być to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

To rzecz  jasna nie wszystko. Z pewnością nie zaszkodzi uważnie przeczytać warunki licencji, zapoznać się z zasadami przechowywania danych i ich bezpieczeństwa. Sprawdź, czy system zapewnia możliwość składania przez pacjenta oświadczeń i podpisów wymaganych przepisami prawa.

O takich oczywistościach jak możliwość prowadzenia  dokumentacji dokładnie w takim zakresie, jaki wymaga od Ciebie prawo, nie muszę chyba nawet wspominać.

Naturalnie, takie elementy, jak przyjazny interfejs, szybkość działania, dodatkowe funkcjonalności, czy cena, są również istotne. Chodzi jednak o to, żeby nie przysłoniły Ci priorytetów, czyli Twojego bezpieczeństwa prawnego.

Jeżeli więc będziesz w najbliższym czasie gorączkowo rozglądać się za programem do prowadzenia dokumentacji medycznej, zapisz sobie ten wpis. Niech stanowi dla Ciebie swoistą checklistę przy analizowaniu kolejnych ofert ?

Photo by Dose Media on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

Jednym z często powtarzanych mitów wśród właścicieli gabinetów, przychodni, czy poradni jest ten dotyczący kierownika do spraw medycznych. Wielu z Was uważa, że kierownik medyczny musi być powołany w każdym podmiocie leczniczym.

Jak jest naprawdę?

Kierownik podmiotu leczniczego

W tym wpisie możesz przeczytać, kim jest kierownik podmiotu leczniczego i jak go powołać. Kierownik  niekoniecznie musi być powołany prze Ciebie w jakiś formalny sposób. O tym, kto nim jest, decydują przeważnie przepisy, a ściślej ustawa o działalności leczniczej.

Przykładowo, jeżeli wykonujesz działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, to Ty jesteś kierownikiem swojego podmiotu leczniczego. Jeżeli jednak działasz np. w formie spółki jawnej – kierownikami takiej spółki będą wszyscy wspólnicy uprawnieni do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji.

Nie ma przeszkód, by wspólnicy (np. podejmując stosowną uchwałę) delegowali osobę ze swojego grona do wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego.

Kim jest kierownik medyczny w podmiocie leczniczym?

W wielu podmiotach leczniczych powołuje się również kierownika medycznego. Dzieje się tak  najczęściej wówczas, gdy kierownikiem podmiotu jest osoba nie mająca wykształcenia medycznego. Bo musisz pamiętać, że przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorców prowadzących podmioty lecznicze żadnych wymogów jeśli chodzi o wykształcenie, czy kompetencje kierowników tych placówek.

Często bywa więc tak, że kierownikiem jest osoba nie mająca żadnej wiedzy medycznej. Ponieważ jednak ktoś musi dbać o jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń zdrowotnych, powołuje się kierownika medycznego czy też kierownika do spraw medycznych.

Jak zwał, tak zwał – w gruncie rzeczy chodzi o osobę, która będzie zajmować się właśnie jakością świadczeń zdrowotnych.

Umowa z kierownikiem medycznym (UMOWA B2B) - wzór

Wzór umowy z kierownikiem medycznym w podmiocie leczniczym

Czy musisz powołać kierownika medycznego?

Jeżeli prowadzisz swój biznes jako podmiot leczniczy nie musisz powoływać kierownika medycznego, nawet jeżeli sam nie masz wykształcenia medycznego. Żaden przepis nie nakłada na Ciebie takiego obowiązku.

Obowiązek taki mają jedynie podmioty niebędące przedsiębiorcami (np. spzoz) i to tylko w przypadku, gdy kierownik takiego podmiotu leczniczego nie jest lekarzem. Przedsiębiorców ten wymóg nie dotyczy.

Co oczywiście nie oznacza, że nie warto o takim rozwiązaniu pomyśleć. Sam na pewno masz świadomość, że jakość usług i bezpieczeństwo pacjentów są w Twojej działalności priorytetowe. Powołanie w strukturze Twojej placówki osoby, która tego przypilnuje, wydaje się więc nienajgorszym pomysłem – i to zarówno dla Ciebie, jak i z perspektywy Twoich pacjentów.

Jakie obowiązki ma kierownik medyczny w podmiocie leczniczym?

W polskim prawie funkcjonuje tzw. swoboda umów. W pewnym uproszczeniu oznacza ona, że możesz ukształtować sobie relacje umowne jak chcesz, byle tylko nie naruszać prawa. Innymi słowy – obowiązki Twojego kierownika medycznego będą takie, jakie sobie wspólnie określicie w umowie.

Możesz w umowie określić na przykład takie obowiązki:

 • organizacja i koordynowanie działalności w sprawach medycznych;
 • zarządzanie personelem medycznym;
 • ustalanie rozkładu pracy, grafików, zabezpieczanie zastępstw;
 • nadzorowanie procesu udzielania świadczeń pod względem medycznym;
 • nadzorowanie realizacji kontraktu z NFZ;
 • obsługa procesu reklamacyjnego;
 • nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i urządzeń
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji medycznej
 • opracowywanie i wdrażanie procedur w placówce;
 • itede, itepe…

Chodzi przede wszystkim o te aspekty Twojej działalności, które wiążą się ściśle z jakością świadczeń zdrowotnych.

Jak powołać kierownika medycznego w podmiocie leczniczym?

Samo powołanie kierownika do spraw medycznych nie jest szczególnie skomplikowane. W zasadzie sprowadza się do dwóch czynności:

 • Pierwsza z nich to utworzenie takiej funkcji w strukturze Twojej placówki. Wymaga to zazwyczaj zmiany w regulaminie organizacyjnym. Jeżeli jednak Twój regulamin przewiduje taką możliwość, możesz od razu przejść do drugiego kroku…
 • …czyli do podpisania umowy. Może to być oczywiście umowa o pracę, ale najczęściej w praktyce spotyka się cywilnoprawną umowę o świadczenie usług.

I tyle. Oczywiście, jeżeli Twoja placówka ma bardziej złożoną strukturę organizacyjno-prawną, może pojawić się konieczność dodatkowych czynności. W zdecydowanej większości małych i średnich podmiotów leczniczych powołanie kierownika medycznego sprowadza się do tych dwóch kroków.

Umowa z kierownikiem medycznym

Jeżeli więc uznasz, że przydałby Ci się kierownik do spraw medycznych w Twoim podmiocie leczniczym, samo jego ustanowienie będzie proste. Pamiętaj tylko, żeby zawrzeć „dobrą” umowę.

Zacznij od wybrania rodzaju umowy. Następnie określ bardzo precyzyjnie zakres obowiązków kierownika medycznego. Dodaj do tego jeszcze:

 • miejsce świadczenia pracy/usług
 • wysokość wynagrodzenia lub zasady jego ustalania;
 • sankcje za niewykonywanie obowiązków lub za ich złe wykonywanie;
 • okres obowiązywania umowy i zasady jej rozwiązania;

…i masz już gotową umowę.

Niby niewiele, ale zadbaj o to, by umowa była napisana, jak należy, bo kierownik medyczny odpowiada przecież za najbardziej wrażliwy, a równocześnie najistotniejszy obszar Twojego biznesu czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Gotową umowę z kierownikiem medycznym możesz kupić np. tutaj >>>

Umowa z kierownikiem medycznym (UMOWA B2B) - wzór

Wzór umowy z kierownikiem medycznym w podmiocie leczniczym

Photo by Online Marketing on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl