fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

REGON dla podmiotu leczniczegoTytuł tego wpisu powinien brzmieć raczej „Numery REGON dla podmiotu leczniczego.” Musisz bowiem wiedzieć, że podmiot leczniczy ma nie jeden, lecz co najmniej dwa numery REGON. Oprócz „zwykłego” również REGON dla zakładu leczniczego.

I jest to informacja budząca często zdziwienie moich Klientów.

„Przecież mam już REGON. Po co mi jeszcze jeden?”

Jak się okazuje, jeden numer REGON dla podmiotu leczniczego nie wystarczy…

Czym jest REGON?

REGON to jeden z rejestrów prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jego pełna nazwa to „krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej.”

Zawiera on podstawowe informacje o Twojej firmie, takie jak nazwa, NIP, przedmiot działalności wg PKD, datę powstania, adres itp. Dane zawarte w rejestrze są jawne, co oznacza, że każdy ma do nich dostęp np. poprzez wyszukiwarkę GUS.

Samo uzyskanie numeru REGON jest proste i bezpłatne. Jeżeli zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą, numer REGON zostanie Ci nadany automatycznie. Podobnie w przypadku rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

REGON dla spółki cywilnej możesz uzyskać tutaj.

Jak widzisz, wszystko możesz załatwić online, bez wychodzenia z domu.

Ile numerów REGON dla podmiotu leczniczego?

Zakładając podmiot leczniczy musisz utworzyć zakład leczniczy.

„Zakład leczniczy”- zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej.”

Zakład leczniczy z kolei stanowi tzw. jednostkę lokalną w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej. A te podlegają rejestracji w rejestrze REGON. Dlatego też, zakładając podmiot leczniczy musisz uzyskać numer REGON dla swojego zakładu leczniczego.

Jeżeli w ramach Twojego podmiotu leczniczego będzie funkcjonować więcej, niż jeden zakład leczniczy, dla każdego z nich musisz uzyskać odrębny numer REGON.

REGON „medyczny” czyli 14 cyfr zamiast 9

O ile „zwyczajny” numer REGON składa się z 9 cyfr, o tyle już REGON dla zakładu leczniczego liczy cyfr 14. Stąd też często możesz się spotkać z określeniem „REGON 14-cyfrowy”. Zdarzało mi się też słyszeć „REGON medyczny”, choć REGON dla jednostek lokalnych jest obowiązkowy niezależnie od branży.

Komplet dokumentów dla podmiotu leczniczego (PAKIET)

Komplet dokumentów dla podmiotów leczniczych. Wzory z instrukcją.

Jak uzyskać numer REGON dla zakładu leczniczego?

Co ważne – musisz zadbać o uzyskanie 14-cyfrowego numeru REGON jeszcze przed rejestracją w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Bez niego nie przejdziesz procesu rejestracji.

Na szczęście sama procedura jest szybka i bezbolesna. Najpierw wypełnij formularz RG-OP (dla spółek) lub RG-OF (dla jednoosobowej działalności gospodarczej).  Wnioski możesz pobrać ze strony Głównego Urzędu Statystycznego. Resztę załatwisz tutaj.

Ile trwa nadanie numeru REGON dla zakładu leczniczego?

Zazwyczaj  14-cytrowy numer REGON dla Twojego podmiotu leczniczego uzyskasz już następnego dnia po złożeniu wniosku. Możesz wtedy przejść do kolejnych etapów zakładania placówki medycznej, o których pisałem w tym artykule.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

Jak założyć podmiot leczniczyW tym i tym artykule mogłeś przeczytać, na czym polegają podstawowe różnice pomiędzy praktyką zawodową a podmiotem leczniczym.

Jeżeli postanowiłeś wykonywać działalność w tej drugiej formie, z dzisiejszego wpisu dowiesz się, jak zabrać się do stworzenia własnej placówki medycznej. Jeżeli natomiast wolisz wersję audio, to temu, jak założyć podmiot leczniczy, poświęcony jest 14. odcinek podcastu.

Możesz go posłuchać np. tutaj…


…. lub w jednej ze swoich ulubionych aplikacji podcastowych.

Krok 1 – Wybierz formę prawną

Podmiot leczniczy możesz założyć w każdej formie, dla której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej. Możesz więc wybrać:

 • Jednoosobową działalność gospodarczą

lub jedną ze spółek:

 • cywilną
 • jawną,
 • partnerską
 • komandytową
 • komandytowo – akcyjną
 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • akcyjną

O różnicach pomiędzy poszczególnymi formami prawnymi i moich rekomendacjach napiszę w innym artykule.

Krok 2 – Zarejestruj firmę

Jeżeli wybrałeś jednoosobową działalność gospodarczą, musisz zarejestrować się w CEIDG. Możesz to zrobić online.

W CEIDG rejestrujesz również spółkę cywilną. Pamiętaj tylko, że dla spółki cywilnej musisz uzyskać odrębny numer NIP i REGON.

Pozostałe spółki rejestrujesz w KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Ściślej rzecz ujmując, chodzi o wydział rejestrowy w sądzie gospodarczym. Listę wydziałów KRS znajdziesz tutaj.

Zanim jednak złożysz wniosek o rejestrację spółki w KRS (a spółki cywilnej w CEIDG), musisz najpierw zawrzeć umowę spółki. Dla każdej ze spółek są nieco inne wymogi formalnoprawne. Dotyczą one np. formy zawarcia umowy, praw i obowiązków wspólników, zasad prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji…

Gdy się już z tym uporasz możesz złożyć wniosek o rejestrację w KRS. Jeżeli zdecydujesz się na spółkę z o.o., jawną lub komandytową, rejestrację możesz załatwić online za pośrednictwem systemu s24.

WAŻNE! – Musisz również uzyskać w Głównym Urzędzie Statystycznym dodatkowy REGON dla zakładu leczniczego. REGON Twojej firmy nie wystarczy.

Krok 3 – Lokal dla podmiotu leczniczego

Chcąc założyć podmiot leczniczy, musisz zadbać o właściwe warunki lokalowe oraz o urządzenia, które będą spełniały wymogi techniczne i sanitarne.

Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego muszą spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Musisz jednak przede wszystkim upewnić się, że przeznaczenie lokalu pozwala na prowadzenie w nim działalności leczniczej. Możesz to zrobić sięgając np. do pozwolenia na użytkowanie.

Nie musisz uzyskiwać decyzji sanepidu przed rozpoczęciem działalności. To oczywiście nie oznacza,  że wymagania sanitarne możesz ignorować, bo prędzej, czy później sanepid Cię odwiedzi.

Zawsze możesz (ale nie musisz) zwrócić się do inspekcji sanitarnej o wydanie tzw. opinii sanitarnej dotyczącej lokalu. Będziesz mieć wówczas pewność, że Twój lokal nadaje się do prowadzenia w nim działalności leczniczej.

Zadbaj również o umowę najmu. Ustal  w niej nie tylko wysokość czynszu i okres najmu. Kwestie związane ze stanem technicznym, funkcjonalnością lokalu, rozliczaniem nakładów i remontów, zasadami rozwiązania umowy to absolutne minimum tego, co umowa najmu powinna zawierać.

WAŻNE! – Jeżeli zamierzasz świadczyć wyłącznie usługi telemedyczne, ten krok możesz pominąć 🙂

Krok 4 – Zatrudnij personel

Oczywiście musisz mieć również personel, który będzie udzielać świadczeń w Twoim podmiocie leczniczym. Do wyboru masz następujące formy zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • umowa cywilnoprawna w dwóch wariantach:
  • z osobą prowadzącą działalność gospodarczą;
  • z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.

O formach zatrudnienia więcej napiszę przy innej okazji. Z moich obserwacji wynika natomiast, że personel niemedyczny zatrudniany jest na umowach pracowniczych, zaś personel medyczny – na kontraktach cywilnych.

Umowy z personelem podmiotu leczniczego (PAKIET)

Pakiet Umowy z personelem podmiotu leczniczego Wzory z instrukcją.

Krok 5 – Wykup polisę OC dla podmiotu leczniczego

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Ubezpieczenie to obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jeśli chcesz założyć podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu medycyny estetycznej to pamiętaj, że

polisa OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Kupując ubezpieczenie musisz również zwrócić uwagę, że polisa OC nie obejmuje szkód:

 • wyrządzonych po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
 • polegających na zapłacie kar umownych;
 • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Krok 6 – Zarejestruj się w BDO i podpisz umowę na odbiór odpadów medycznych

Przed rozpoczęciem działalności musisz zarejestrować swoją firmę w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. W skrócie – BDO.

Rejestr prowadzi marszałek województwa. Wniosek możesz złożyć również elektronicznie tutaj.

W teorii wniosek powinien zostać rozpoznany w terminie 30 dni. W praktyce może to potrwać dłużej. Dlatego warto złożyć go z odpowiednim wyprzedzeniem.

Krok 7 – Zadbaj o dokumentację swojego podmiotu leczniczego

Wykonywanie działalności leczniczej wymaga solidnej obudowy formalnoprawnej. Prawo nakłada na Ciebie obowiązek posiadania dokumentacji, która nie tylko pozwoli Ci bezboleśnie przejść przez rozmaite kontrole, ale i zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twoim pacjentom.

Przede wszystkim przygotuj regulamin organizacyjny – pisałem o nim tutaj. To podstawowy dokument w Twojej działalności. I przy okazji – pierwsza rzecz, którą sprawdzi organ rejestrowy w trakcie kontroli.

Przygotowując dokumentację ochrony danych osobowych pamiętaj o dwóch kwestiach:

 1. Tzw. „kaluzula RODO” czyli po prostu klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych to za mało;
 2. Prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej i zapewnienie producenta oprogramowania, że system jest „zgodny z RODO” nie zwalnia Cię z innych obowiązków.

Musisz przygotować m.in. rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, procedurę postępowania w sprawach naruszeń, politykę ochrony danych. Warto zrobić też analizę ryzyka.

O RODO w podmiocie leczniczym pisałem tutaj i tutaj.

Oprócz tego musisz przygotować m.in.

 • informację o prawach pacjenta;
 • procedury zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym;
 • procedury zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedury dostępu oraz przechowywania

Komplet dokumentów dla podmiotu leczniczego (PAKIET)

Komplet dokumentów dla podmiotów leczniczych. Wzory z instrukcją.

Krok 8 – Zarejestruj podmiot leczniczy w RPWDL

… czyli w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Całą ścieżka pt. „Jak założyć podmiot leczniczy?” prowadzi właśnie do tego punktu – rejestracji podmiotu leczniczego w RPWDL.

Wniosek składasz w formie elektronicznej >>> tutaj

Wojewoda ma 30 dni na dokonanie wpisu (oczywiście, jeżeli wniosek został złożony poprawnie). Zazwyczaj trwa to jednak krócej.

Działalność możesz rozpocząć dopiero po wpisie do rejestru. Jeżeli wojewoda nie dokona wpisu w terminie 30-dniowym, Twój podmiot leczniczy będzie mógł rozpocząć działalność po 40 dniach od złożenia wniosku.

Tylko tyle?

I tak i nie.

Ta ścieżka przedstawia pewien ogólny zarys tego, jak założyć swój własny podmiot leczniczy.  Potraktuj to jako drogowskaz, a nie jako szczegółowy harmonogram działań, który w przypadku Twojej placówki może wyglądać nieco inaczej.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące zakładania swojego podmiotu leczniczego, daj znać.,

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

W tym wpisie pisałem o tym, jak prowadzić marketing medyczny i o czym pamiętać promując swoją działalność leczniczą.

Temat marketingu medycznego omawialiśmy w trakcie webinaru prowadzonego wspólnie z agencją IMAGEMED.  Nie oglądałaś/oglądałeś na żywo? Nic straconego. Poniżej znajdziesz nagranie z całego webinaru.

Jeżeli więc chcesz wiedzieć, czy możesz prowadzić marketing swojej placówki i czy zakaz reklamy w działalności leczniczej jest rzeczywiście taki straszny – usiądź wygodnie i zapraszam do oglądania.

Jeżeli natomiast masz pytania lub wątpliwości związane z promocją Twojej placówki – wiesz gdzie mnie znaleźć 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

Prowadzenie placówki medycznej, niezależnie od skali działalności, to biznes, jak każdy inny. Zgodzisz się chyba, że zapanowanie nad księgowością i podatkami jest jednym z warunków koniecznych sukcesu?

I nie ma znaczenia, czy prowadzisz praktykę zawodową, czy podmiot leczniczy.

Wprawdzie i podatki, i śmierć są nieuchronne, ale ta druga jest mniej dokuczliwa, bo nie zdarza się co roku. (Terry Pratchett)

Skoro zaś śmierć i podatki to jedyne stałe na tym świecie – zapraszam Cię do wysłuchania 11. odcinka podcastu Prawo dla zdrowia.

Podatki w działalności leczniczej – jak sobie z nimi poradzić?

Jest to moja rozmowa z Moniką Zalewą z TAX Medica, z której dowiesz się:

 • Jakie formy opodatkowania masz do wyboru i jak wybrać tę właściwą?
 • Co możesz, a czego nie, wrzucać w koszty prowadzonej działalności?
 • Jak rozliczać koszty korzystania z mieszkania dla celów prowadzonej działalności?
 • W jaki sposób ustalić, co podlega, a co nie, zwolnieniu z VAT?
 • Jak wygląda kontrola skarbowa i czy trzeba się jej obawiać?
 • Czy księgowi to też ludzie? 😉
  oraz
 • Jak wybrać biuro księgowe?

Daj znać w komentarzu, czy rozmowa Ci się podobała. Miłego odsłuchu ?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

Dziś dalszy ciąg artykułu poświęconego jednemu z najczęstszych dylematów przy otwieraniu swojego pierwszego gabinetu. Mam nadzieję, że po jego lekturze będzie Ci  łatwiej podjąć decyzję – praktyka zawodowa, czy podmiot leczniczy?

Tematowi temu poświęcam też 12. odcinek podcastu, więc jeżeli forma audio bardziej Ci odpowiada, po prostu kliknij PLAY.

Jeżeli jednak wolisz wersję do czytania, zapraszam do lektury 🙂

 

Ubezpieczenie OC praktyki zawodowej i podmiotu leczniczego

Niezależnie od tego, czy działasz jako praktyka zawodowa, czy jako podmiot leczniczy, musisz wykupić polisę OC. Jest to ubezpieczenie za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielania.

Różnice dotyczą minimalnej sumy ubezpieczenia – co oczywiście przekłada się również na wysokość składki ubezpieczeniowej.

W przypadku podmiotów leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych  – minimalna suma ubezpieczenia to 100 tys. Euro na jedno zdarzenie i 500.000 na wszystkie zdarzenia.

W przypadku pozostałych podmiotów leczniczych suma ta wynosi 75 tys. Euro. Na jedno i 350 tys. na wszystkie zdarzenia.

Również dla praktyk lekarskich minimalna suma ubezpieczenia to 75 tys. Euro na jedno i 350 tys. na wszystkie zdarzenia.

Niższa minimalna suma ubezpieczenia (30.000 Euro na jedno i 150 tys. Euro na wszystkie zdarzenia) obowiązuje dla praktyk pielęgniarskich i fizjoterapeutycznych.

Regulamin organizacyjny gabinetu

Zarówno praktyki zawodowe jak i podmioty lecznicze są tzw. podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w związku z czym mają obowiązek posiadania regulaminu organizacyjnego.

Regulaminu organizacyjnego nie muszą posiadać lekarze (w tym lekarze dentyści) oraz pielęgniarki, jeżeli wykonują indywidualną praktykę wyłącznie w innym podmiocie leczniczym.

Innymi słowy – jeżeli masz zarejestrowaną praktykę zawodową ale pracujesz wyłącznie na kontraktach, nie prowadzisz własnego gabinetu – wówczas nie musisz mieć regulaminu organizacyjnego. W innych przypadkach jest to element obowiązkowy, nie tylko dla podmiotów leczniczych ale i dla praktyk zawodowych.

Komplet dokumentów dla podmiotu leczniczego (PAKIET)

Komplet dokumentów dla podmiotów leczniczych. Wzory z instrukcją.

Różnica polega jedynie na tym, że w regulaminie praktyki znajduje się mniej informacji.

O regulaminie praktyki zawodowej pisałem tutaj, a o regulaminie dla podmiotu leczniczego – tutaj.

Z kolei wzór regulaminu dla praktyki lekarskiej znajdziesz >>tutaj, a wzór regulaminu dla podmiotu leczniczego >>tutaj

Dokumentacja medyczna w praktyce zawodowej i w podmiocie leczniczym

Czy to praktyka zawodowa, czy podmiot leczniczy, dokumentacja medyczna to podstawa. Nie tylko podmioty lecznicze zobowiązane są do jej prowadzenia. Prowadząc praktykę zawodową również musisz prowadzić dokumentację medyczną i od tego obowiązku nie uciekniesz. Co więcej – przepisy dość precyzyjnie wskazują, jaką dokumentację powinny prowadzić praktyki zawodowe lekarskie, pielęgniarskie, czy fizjoterapeutyczne.

W tym rozporządzeniu Ministra Zdrowia znajdziesz szczegółowe informacje, jak powinna być prowadzona i co powinna zawierać dokumentacja medyczna praktyk zawodowych i podmiotów leczniczych.

O dokumentacji medycznej możesz przeczytać również w tym i tym artykule.

Lokal dla praktyki zawodowej i dla podmiotu leczniczego

Jak zapewne wiesz, działalność leczniczą możesz prowadzić w pomieszczeniach spełniających określone wymogi – a ściślej  warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne.

Ten ogólny wymóg, z małymi wyjątkami, dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a więc również praktyk zawodowych.

Również w tym przypadku praktyki zawodowe mają nieco łatwiej:

Jeżeli wykonujesz lub zamierzasz wykonywać swoją działalność w ramach praktyki zawodowej, możesz prowadzić swój gabinet w lokalu mieszkalnym. Pisałem o tym w tym artykule na blogu.

Praktyki korzystają też z innych udogodnień np. brudownik i miejsce na odpady mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu, a jeżeli prowadzisz działalność w mieszkaniu, meble nie muszą nadawać się do mycia i dezynfekcji.

Są to w gruncie rzeczy niewielkie ułatwienia. Jedyną istotną różnicą na korzyść praktyk zawodowych jest możliwość prowadzenia działalności w mieszkaniu, choć oczywiście nie każda działalność się do tego nadaje.

Zatrudnienie w praktyce zawodowej i podmiocie leczniczym

Najistotniejszą praktyczną różnicą pomiędzy praktyką zawodową a podmiotem leczniczym, są kwestie związane z zatrudnieniem personelu. Decyzja „praktyka zawodowa, czy podmiot leczniczy” często jest uwarunkowana właśnie planami zatrudniania personelu.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty pozwala lekarzowi prowadzącemu indywidualną praktykę lekarską na zatrudnienie osób niebędących lekarzami do tzw. czynności pomocniczych. Możesz więc zatrudnić asystenta/asystentkę, rejestratorkę, technika, pielęgniarkę.

Innego lekarza możesz zatrudnić wyłącznie w celu odbywania stażu podyplomowego lub szkolenia  specjalizacyjnego .

O czym trzeba pamiętać – możliwości zatrudnienia personelu pomocniczego nie mają:

 • praktyki wyłącznie w miejscu wezwania
 • praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
 • praktyki grupowe

Podobna regulacja dotyczy indywidualnych praktyk pielęgniarskich, które również mogą zatrudniać wyłącznie osoby niebędące pielęgniarkami lub położnymi w celu wykonywania czynności pomocniczych.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty milczy na temat dopuszczalności zatrudnienia personelu przez praktyki fizjoterapeutyczne. Zgodnie jednak ze stanowiskiem KIF w ramach praktyki zawodowej fizjoterapeuci mogą zatrudniać osoby do wykonywania czynności pomocniczych. Chodzi o takie czynności, jak przyjmowanie zgłoszeń pacjentów i umawianie wizyt, zadania administracyjne, prowadzenie systemu informatycznego, księgowości, prace porządkowe itd.).

Ważna uwaga – jeżeli mówimy o zatrudnieniu, chodzi nie tylko o umowę o pracę, ale również umowy cywilnoprawne.

Ograniczenia te nie dotyczą podmiotów leczniczych. Jeśli więc planujesz zatrudniać personel do udzielania świadczeń zdrowotnych, podmiot leczniczy jest jedyną opcją.

Umowy z personelem podmiotu leczniczego (PAKIET)

Pakiet Umowy z personelem podmiotu leczniczego Wzory z instrukcją.

Praktyka zawodowa, czy podmiot leczniczy – co wybrać?

Praktyka zawodowa będzie dobrym rozwiązaniem jeżeli jesteś lekarzem, lekarzem dentystą, pielęgniarką, położną, lub fizjoterapeutą. Jeżeli do tego spełniasz któryś z tych warunków:

 • chcesz prowadzić swoją działalność samodzielnie bez budowania większych struktur i zatrudniania personelu medycznego;
 • zamierzasz prowadzić swoją działalność w mieszkaniu i masz do tego odpowiednie warunki lokalowe;
 • dopiero zaczynasz i nie wiesz jeszcze, w którą stronę Twój biznes się rozwinie;
 • planujesz wyłącznie pracować na kontraktach dla podmiotów leczniczych lub np. wyłącznie w miejscu wezwania;

… to praktyka zawodowa jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.

Z kolei o podmiocie leczniczym pomyśl raczej jeżeli:

 • nie wykonujesz zawodu medycznego;
 • z rożnych względów nie chcesz prowadzić jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • chcesz zatrudniać personel medyczny;
 • chcesz działać na większą skalę i planujesz rozwijać swój biznes.

Wbrew pozorom, korzyści z prowadzenia praktyki zawodowej, nie ma aż tak wiele, jak mogłoby się wydawać. Nie unikniesz kontroli, obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, obowiązków związanych z realizacją praw pacjenta. Nadal musisz pamiętać o przestrzeganiu RODO, spełnianiu warunków sanitarnych itd.,

Forma podmiotu leczniczego daje Ci na pewno więcej możliwości rozwoju.

Jeżeli wahasz się i nadal nie wiesz, co dla Ciebie lepsze – wiesz gdzie mnie znaleźć 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl